Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden - van kracht vanaf 1.1.2023

Alle contractuele betrekkingen tussen de verkoper en de koper worden gesloten overeenkomstig het recht van de Slowaakse Republiek.

Indien de consument een overeenkomstsluitende partij is, worden de rechtsbetrekkingen die niet door de voorwaarden worden geregeld, geregeld door Wet nr. 40/1964 Coll., het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd, Wet nr. 250/2007 Coll. inzake consumentenbescherming en inzake wijzigingen van de Wet nr. 372/1990 Coll. inzake strafbare feiten van de Slowaakse Nationale Raad, zoals gewijzigd, en Wet nr. 102/2014 Coll. inzake consumentenbescherming bij de verkoop van goederen of de verlening van diensten op grond van een overeenkomst op afstand of een buiten de verkoopruimten van de verkoper gesloten overeenkomst en inzake wijziging en aanvulling van bepaalde wetten.

Indien de contractant een ondernemer is, worden de rechtsbetrekkingen die niet door de voorwaarden worden geregeld, geregeld door Wet nr. 513/1991 Coll., het Wetboek van Koophandel, zoals gewijzigd.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit de koopovereenkomst gesloten tussen de verkoper, zijnde HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, ID nr.: 50739972, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Prešov, invoegen nr. 25592/P, Sectie: Sro., btw-nummer: 2120464874, btw-betaler (hierna te noemen de "verkoper") en de koper, met als onderwerp de koop en verkoop van goederen op de e-shop website van de verkoper.

De exploitant van de webwinkel en de verkoper is het bedrijf:

HillVital s.r.o.

ID NO.: 50739972

BTW: 2120464874

BTW-nummer: SK2022578404 volgens §4

Maatschappelijke zetel: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad

Toezichthoudende autoriteit: SOI-inspectie voor de regio Prešov

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Afdeling Toezicht en Juridische Zaken

tel. 051/7721 597 fax 051/7721 596

www.soi.sk

Bankrekeningnummers:

EUR Valuta:

Fio Bank: 2501188370/8330

IBAN: SK8083300000002501188370, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 • De koper is elke natuurlijke of rechtspersoon die contact opneemt met de verkoper met de bedoeling de door de verkoper aangeboden goederen of de in het aanbod van de verkoper opgenomen goederen te kopen.
 • Door de WWW-pagina's van de webwinkel te gebruiken en het bestelformulier in te vullen, gaat de Koper akkoord met deze Voorwaarden en verklaart hij deze grondig te hebben gelezen. Hij erkent tevens de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en overeenkomstig de bepalingen van Wet 18/2018 van 29 november 2017 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende de wijziging en aanvulling van bepaalde besluiten.
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving aan de Koper. Elke wijziging zal in overeenstemming zijn met de wetten van de Slowaakse Republiek.
 • De actuele geldige versie van de Voorwaarden wordt gepubliceerd op de website van de Verkoper.

 

GOEDEREN BESTELLEN

 • De Koper kan de Goederen als volgt bestellen:

- via de website,

- per e-mail naar info@hillvital.online

Door het indienen van een bestelling gaat de koper ermee akkoord de bestelde goederen te aanvaarden en de overeengekomen prijs voor de goederen te betalen (die ook wordt bevestigd vóór het indienen van de bestelling). De koper erkent dat het verzenden van de bestelling aan de verkoper geldt als een voorstel tot het sluiten van een koopovereenkomst, en dat deze voorwaarden een bindend onderdeel van de koopovereenkomst vormen.

De Verkoper bevestigt de ontvangen bestelling per e-mail binnen 24 uur tijdens werkdagen. Door de bevestiging van de bestelling aanvaardt de Verkoper het voorstel van de Koper om de Koopovereenkomst te sluiten. Alle bevestigde bestellingen zijn bindend voor beide partijen.

De verkoper verbindt zich ertoe de juiste soort en hoeveelheid van de door de koper bestelde goederen tegen de overeengekomen prijs te leveren.

De Koper kan een via de website geplaatste bestelling ten laatste annuleren zolang de bestelling de status "ONGEVRAAGD" heeft. De Koper kan de status van de verwerking op elk moment controleren op de website onder "Mijn Account" en "Uw gegevens/bestelling". De koper kan de bestelling telefonisch of per e-mail annuleren. In het geval van een schriftelijke bestelling kan de Koper deze ten laatste annuleren bij de telefonische bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Na controle of aan de annuleringsvoorwaarden is voldaan, zal de verkoper de annulering van de bestelling per e-mail aan de koper bevestigen. Indien het bedrag voor de bestelde goederen reeds is betaald, zal de Verkoper het geld binnen 14 werkdagen terugstorten op de bankrekening van de Koper. Het geld kan alleen worden teruggestort op een rekening in de valuta waarin de Koper de goederen heeft gekocht. De Verkoper heeft het recht de bestelling te annuleren indien het niet mogelijk is de bestelde goederen te leveren of deze tegen de overeengekomen prijs te leveren. In een dergelijk geval zal de Koper het volledig betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 werkdagen terugbetalen of de Koper een vervangende of andere oplossing aanbieden indien de Koper daarmee instemt.

In geval van voltooiing van de lopende bestelling kan de koper de verkoper per e-mail of per telefoon verzoeken de bestelling aan te vullen, met vermelding van de bestelcode van de goederen en het aantal stuks van de goederen in kwestie. De verkoper zal de bestelling met de goederen aanvullen, en het systeem stuurt automatisch informatie over de wijziging van de bestelling na de wijziging, met een commentaar van de verkoper (afhankelijk van de vorm van betaling voor de goederen, wordt een gewijzigde voorschotfactuur, besteloverzicht automatisch verzonden).

Toelichting op uw bestelstatus ("Accountinstellingen" en "Uw gegevens/bestelling")

UNCHECKED .- bestelling ontvangen,

IN PROGRESS - bestelling wordt verwerkt,

BUILT - bestelling verzonden naar klant,

Geannuleerd.

 

PRIJS VOOR GOEDEREN

 • De op de website vermelde prijzen gelden voor de aankoop van producten via de webwinkel.
 • Verkoper - HillVital s.r.o. is BTW-plichtig
 • De prijzen op de website zijn in EUR. Alle kortingen en promotionele producten worden berekend vanaf de prijs op de website, d.w.z. vanaf de "Normale prijs". Het promotionele product voldoet aan alle eisen van een "Promotioneel product", d.w.z. de oorspronkelijke prijs van de "normale prijs" van het product, de promotionele prijs.
 • De prijs van het product wordt toegevoegd aan de prijs van de levering van het product volgens de wijze en plaats van levering.
 • Er worden geen verpakkingskosten of andere kosten in rekening gebracht.

 

BETALING VAN GOEDEREN

De volgende betalingsmogelijkheden zijn beschikbaar voor de Klant op de Website:

- online betaling met creditcard,

- Paypal

Online betaling per kaart: als de klant kiest voor de betaalmethode online betaling per kaart, volgt hij de instructies voor de betaling zodra de bestelling is afgerond. De klant wordt doorgestuurd naar Gopay. Door deze optie te kiezen, gaat de klant akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betaling. Onmiddellijk na ontvangst van de betaling op de rekening van HillVital Ltd zullen wij de goederen leveren met inachtneming van de aangegeven leveringsvoorwaarden.

Paypal: als de klant de betalingsmethode Paypal selecteert tijdens het bestelproces, wordt hij/zij doorverwezen naar Paypal. Door het selecteren van deze optie, gaat de klant akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betaling. Zodra de betaling is ontvangen op de rekening van HillVital Ltd, zullen wij de goederen leveren met inachtneming van de aangegeven leveringsvoorwaarden.

Wij vragen kopers de exacte prijs te betalen en het juiste variabele symbool te gebruiken.

Alle betalingen moeten gebeuren in EUR

De factuur wordt door de verkoper samen met de goederen geleverd.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

 • De Koper erkent dat het aanbod van goederen op de Website niet de actuele voorraad vertegenwoordigt, maar het aanbod van goederen dat via de Website aan de Koper wordt aangeboden.
 • De levertijd voor de aangeboden goederen is als volgt:
 • als de goederen in voorraad zijn bij de verkoper, dan worden ze binnen 24-48 uur na ontvangst van de bestelling verzonden,
 • indien de goederen op bestelling zijn, wordt de koper binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte gebracht van de exacte leveringsdatum.
 • Levering per koerier is van 2 - 8 werkdagen vanaf de verzending van de goederen. De levering vindt plaats tijdens werkdagen.
 • De verkoper zal de koper bij de bevestiging van de bestelling per e-mail of telefonisch informeren over de levertijd en leveringsdatum, indien dit niet direct bij het product op de website is aangegeven. Indien de koper niet tevreden is met de meegedeelde verlengde levertijd, heeft de koper de mogelijkheid om de bestelling te annuleren in overeenstemming met deze voorwaarden.
 • In geval van betaling per bankoverschrijving of betaling per kaart of Paypal worden de goederen pas naar de koper verzonden nadat het geld is bijgeschreven op de bankrekening van de verkoper.

 

VERZENDING VAN GOEDEREN:

 • De verkoop en levering van goederen via de website vindt standaard alleen plaats binnen de Europese Unie. De Verkoper regelt de levering van de goederen op de wijze die bij de bestelling is aangegeven:
 • Packeta koeriersdienst - Levering op adres,
 • De plaats van afhaling wordt bepaald op basis van de bestelling van de koper. De levering van de goederen op de opgegeven plaats wordt geacht te zijn vervuld.
 • De goederen zijn voldoende verpakt en beveiligd. De koper is verplicht om bij ontvangst van de goederen de integriteit van de zending te controleren. Indien de Koper schade aan de zending constateert, dient de Koper de Verkoper hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de datum van aflevering van de zending, in kennis te stellen. De Koper is verplicht de schade aan de zending te noteren op het ontvangstbewijs van de koeriersdienst. Zonder deze aantekening worden later geen claims betreffende schade aan de zending geaccepteerd.
 • In geval van levering door een koerier zijn de goederen volledig verzekerd.
 • Samen met de goederen levert de verkoper aan de koper een factuur (belastingdocument) - deze dient als leveringsbon, handleiding en garantiekaart (indien het soort goederen dit vereist).
 • De verkoper is pas aansprakelijk voor de goederen nadat deze door de koper zijn aanvaard. De goederen worden geacht door de koper te zijn aanvaard vanaf het moment dat de koper de ontvangst van de goederen schriftelijk bevestigt.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering van de bestelde goederen aan de koper veroorzaakt door de vervoerder. De vervoerder, bij wie de goederen steeds verzekerd zijn, is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade aan de zending. Dergelijke gevallen worden door de verkoper geregeld door levering van nieuwe goederen aan de koper, ongeacht de afwikkeling van de schade met de vervoerder. De verkoper bepaalt welke vervoerder de goederen aflevert. De prijs voor het vervoer wordt afzonderlijk op de aankoopbon vermeld en maakt deel uit van de totale waarde van de geleverde goederen.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor niet-levering van de goederen aan de koper door de fabrikant of distributeur als gevolg van een beperking, annulering van distributierechten of andere onvoorziene belemmeringen. In dat geval heeft de koper recht op volledige terugbetaling.
 • De verkoper verbindt zich ertoe de koper bij de bevestiging van de bestelling op de hoogte te brengen van de leveringskosten van te grote, breekbare of zware goederen.
 • De verzendkosten zijn als volgt:

 

 • Levering door Packeta koerier binnen 2-8 werkdagen. De goederen worden verpakt in dozen of plastic verpakkingen. Het pakket komt bij u aan binnen 2-8 werkdagen na de bestelling. Als u voor deze optie kiest, bedragen de verzendkosten 7€ incl. BTW. Als de goederen niet binnen de afgesproken tijd door de koerier zijn geleverd en de koper geen informatie heeft over de status van de levering, kan hij contact opnemen met ons kantoor waar hem de nodige informatie zal worden verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de afgesproken tijden die de klant afspreekt met de chauffeur die zijn zending heeft. Het kan voorkomen dat, zelfs na afspraak met de chauffeur, uw pakket om verschillende redenen niet op het afgesproken tijdstip wordt afgeleverd en tegen 18.00 uur wordt afgeleverd.

PRIVACYBELEID

 • De exploitant van de webwinkel is HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, ID nr.: 50739972, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Prešov, nr. 25592/P, afdeling: Sro., fiscaal nummer: 2120464874, BTW-plichtige.
 • Wij respecteren de privacy van onze klanten volledig, maar om de bestelling te verwerken hebben wij de nodige persoonlijke gegevens nodig, die uitsluitend zullen worden gebruikt voor het verzenden van de bestelde goederen en voor de communicatie met de klant. Bij het registreren en winkelen is het noodzakelijk om de volgende informatie over de koper te verstrekken:
 • voor- en achternaam, exact adres inclusief land (of adres dat op de factuur moet worden vermeld),
 • e-mailadres (gebruikt om de koper in het systeem te identificeren en om met de koper te communiceren),
 • eventueel andere adressen (als de koper het pakket op een ander adres dan het factuuradres wil laten bezorgen),
 • eventueel een telefoonnummer (voor sneller contact met de koper),
 • indien de koper een bedrijf/onderneming is, moeten ook de firmanaam, het BTW-nummer en het BTW-nummer worden vermeld.
 • De koper kan zijn gegevens en andere instellingen te allen tijde wijzigen via e-mail of door in te loggen op zijn account op de website.
 • De exploitant van de webwinkel verklaart hierbij dat hij de persoonsgegevens van zijn klanten, verkregen bij het aanmaken van een klantenaccount of bestelling, behandelt overeenkomstig de bepalingen van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de bepalingen van Wet 18/2018 van 29 november 2017 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende wijzigingen en aanvullingen van bepaalde besluiten.  Bovengenoemde wet houdt ook de verplichting in om de verkregen persoonsgegevens niet aan een derde mee te delen. De uitzondering is, in geval van levering van goederen door een transportdienst, het verstrekken van de nodige gegevens aan een externe vervoerder, met het oog op de levering van de zending en dus de verwerking van de bestelling. Deze gegevens worden echter altijd eenmalig verstrekt voor de verwerking van een specifieke bestelling.
 • Door het indienen van een bestelling verleent de koper de verkoper overeenkomstig VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en overeenkomstig de bepalingen van Wet 18/2018 van 29 november 2017 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de wijziging en aanvulling van bepaalde besluiten. toestemming voor de verwerking van uw in de bestelling gespecificeerde persoonsgegevens met het oog op de verwerking van de bestelling en de levering van goederen, voor een periode van 3 jaar. Het verstrekken van persoonsgegevens door de koper is vrijwillig. De koper heeft het recht zijn/haar toestemming schriftelijk in te trekken op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper of per e-mail vermeld in de contacten.

 

ANDERE BEPALINGEN

 • De verkoper en de koper komen overeen dat zij de elektronische vorm van communicatie, met name via elektronische post (e-mail) en het internetnetwerk (www), volledig aanvaarden als geldig en bindend voor beide partijen.
 • Andere betrekkingen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, worden geregeld door de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel.

 

KENNISGEVING VAN DE RECHTEN VAN DE KOPER BIJ AANKOOP VIA INTERNET

DE MOGELIJKHEID OM HET CONTRACT TE HERROEPEN

 • Overeenkomstig de bepalingen van lid 1 van artikel 7 van c. 102/2014 Coll. betreffende consumentenbescherming bij huis-aan-huisverkoop en postorderverkoop, zoals gewijzigd, heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen te herroepen. Indien de consument de overeenkomst herroept, draagt hij de kosten van terugzending van de goederen aan de verkoper overeenkomstig § 10, lid 3, en indien hij de overeenkomst op afstand herroept, ook de kosten van terugzending van de goederen die wegens hun aard niet per post kunnen worden teruggezonden.
 • Bij herroeping van de overeenkomst zijn de partijen verplicht elkaar de geleverde prestaties terug te geven. Indien de consument de bestelde goederen reeds in ontvangst heeft genomen, is hij verplicht deze in de originele consumentenverpakking terug te zenden, mits hij zich vertrouwd heeft gemaakt met de kenmerken van het product.
 • De consument is tevens verplicht in de herroeping de contactgegevens en het rekeningnummer te vermelden waarop het bedrag van de bestelde goederen door de verkoper moet worden betaald, tenzij hij ermee instemt het geld persoonlijk af te halen. De verkoper verbindt zich ertoe het betaalde bedrag onverwijld terug te betalen, onmiddellijk na terugzending van de bestelde goederen, doch uiterlijk binnen 14 dagen. Het in te vullen annuleringsformulier vindt u op het volgende formulier:

 

Het in te vullen herroepingsformulier is te vinden op de volgende LINK.

 • Indien de geretourneerde goederen onvolledig, beschadigd of zichtbaar meer gebruikt zijn dan de vaststelling van de kenmerken en de functionaliteit ervan, zal de verkoper van de koper de kosten en de vergoeding van de veroorzaakte schade vorderen in het kader van de toepasselijke wetgeving, d.w.z. dat de consument alleen aansprakelijk is voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een dergelijke behandeling van de goederen die verder gaat dan de behandeling die nodig is om de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.
 • De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien de verkoper niet heeft voldaan aan de verplichting om de consument in te lichten over zijn recht om de overeenkomst te herroepen.
 • Indien de consument de bestelde goederen wenst terug te sturen, maar deze reeds beschadigd, gebruikt, gedeeltelijk versleten of in een staat die niet overeenkomt met de staat waarin ze door de verkoper werden verzonden, vormt dit geen herroeping van de overeenkomst. In een dergelijk geval kan de verkoper weigeren te presteren of, in overleg met de koper, de aldus geleden schade, die de verkoper moet bewijzen, verhalen op het bedrag dat de consument voor de bestelde goederen heeft betaald of weigeren te presteren.

SLOTBEPALINGEN

 • De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aan de verplichting tot schriftelijke kennisgeving van een wijziging van deze voorwaarden wordt voldaan door plaatsing op de e-commerce website van de Verkoper.
 • Deze algemene voorwaarden worden tegen de koper van kracht bij het sluiten van de koopovereenkomst.
 • Door het versturen van de bestelling bevestigt de Koper dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat hij ermee instemt.

 

WETTELIJKE COPYRIGHTCLAUSULE

 • Alle op de website van HillVital s.r.o. gepubliceerde materialen zijn auteursrechtelijk beschermd. De op de website genoemde producten en diensten, informatie daarover en de weergave ervan kunnen door andere rechten van de betreffende personen worden beschermd.De namen en benamingen van producten, diensten, bedrijven en ondernemingen kunnen geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.
 • Geen enkel onderdeel van de website van het bedrijf (met name beschrijvingen en afbeeldingen van de verkochte producten, aankoopbeschrijvingen en categorisering en parameters) mag elektronisch of mechanisch worden gekopieerd en ter beschikking van het publiek worden gesteld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.