GDPR

Verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens


De exploitant van HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, ID-nr.: 50739972 verklaart dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en in overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 18/2018 van 29 november 2017 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende de wijziging en aanvulling van bepaalde besluiten (hierna de "GDPR" genoemd).


Bescherming van persoonlijke gegevens


Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw controle over uw persoonlijke gegevens en digitale inhoud en het is onze prioriteit om ongeautoriseerde toegang daartoe te voorkomen.


Welke persoonlijke informatie hebben we van u nodig?


De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, omvatten als verplichte gegevens: contactinformatie, betalingsinformatie en optionele gegevens. U kunt geen aankopen bij ons doen zonder de verplichte gegevens te verstrekken. U verstrekt ons vrijwillig persoonlijke gegevens wanneer wij om uw toestemming vragen, bijv. wanneer u zich registreert, toestemming geeft voor het ontvangen van marketinginformatie, beoordelingen en meer zoals hierboven beschreven,


Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?


We hebben uw gegevens bijvoorbeeld nodig voor de volgende doeleinden:


  • Je persoonlijke account aanmaken en beheren (registratie).
  • Om uw bestellingen, levering van goederen, retourzendingen en klachten te verwerken.
  • Je updates sturen over de status van je bestelling via sms of e-mail.
  • Contact met je opnemen in geval van problemen met de levering van je bestelde goederen via e-mail, sms of telefoon.
  • Om je vragen per e-mail of telefoon te beantwoorden.
  • Marketinginformatie sturen (nieuwsbrief)
  • Om je leeftijd te controleren als gevolg van winkelwetgeving.
  • We moeten persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de juiste levering van diensten of het voldoen aan een van onze verplichtingen op grond van een contract of algemeen toepasselijk recht, ongeacht de door u gegeven toestemming, gedurende de door de wet vereiste periode verwerken.
  • De persoonsgegevens zullen worden verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, k u geen toestemming geeft voor de verlenging van de verwerkingsperiode.

Informatie die u met ons deelt


Om u de best mogelijke service en relevante inhoud te kunnen bieden, verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. Dit betekent dat wanneer u onze website gebruikt, wij erachter komen welke functies het meest worden gebruikt. Als u deze informatie niet met ons wilt delen, kunt u de anonieme modus op uw browser inschakelen of cookies instellen. Lees meer in het Cookiebeleid.


U kunt uw toestemming om marketinginformatie te ontvangen op elk gewenst moment intrekken door te klikken op de koppeling "Afmelden nieuwsbrief" in de e-mail die u is toegestuurd, of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de winkel (gedeelte Contact).


Nieuwsbrief - marketing-e-mail


De gegevens die tijdens het bestelproces van goederen worden verstrekt, met name het e-mailadres, kunnen worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven over en informatie over voordelige aanbiedingen voor bestelde en gekochte goederen. Op grond van artikel 7(3) GDPR heeft de consument het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken via de link die aan dit bericht zal worden toegevoegd. Het intrekken van de toestemming brengt geen extra kosten en uitgaven voor de consument met zich mee.


Dienstverleners


Om u een kwaliteitsservice te kunnen bieden, kunnen we niet zonder externe leveranciers. De gegevens die we verzamelen, kunnen worden doorgegeven aan leveringsbedrijven of andere leveranciers van verwerkingssoftware en -diensten. We delen, verkopen of ruilen je gegevens nooit met derden voor zakelijke doeleinden.


Uw rechten


U hebt het recht om informatie op te vragen over welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren (eenmaal per jaar gratis). Als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen, tenzij wettelijke regels voor gegevensbewaring, zoals de boekhoudwet, of andere geldige redenen ons dit verbieden. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (Art. 7(3) GDPR), het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen (Art. 15 GDPR), het recht op rectificatie (Art. 16 GDPR), wissen (Art. 17 GDPR), het recht om de verwerking te beperken (Art. 18 GDPR), en om bezwaar te maken tegen de verwerking (Art. 21 GDPR), het recht op overdraagbaarheid van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (Art. 20 GDPR), het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf in strijd is met de GDPR (Art. 77 GDPR).


Beveiliging


Beveiligingsdiensten helpen persoonlijke gegevens te beschermen tegen cyberaanvallen en nieuwsgierige mensen. Zonder beveiliging is er geen garantie op privacy. Dankzij onze toewijding aan cyberbeveiliging kunnen we je echt veilige digitale diensten aanbieden.