Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi - spēkā no 1.1.2023.

Visas līgumattiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgtas saskaņā ar Slovākijas Republikas tiesību aktiem.

Ja patērētājs ir līgumslēdzēja puse, tiesiskās attiecības, ko neregulē noteikumi, regulē Likums Nr. 40/1964 Coll., Civilkodekss ar grozījumiem, Likums Nr. 250/2007 Coll. par patērētāju aizsardzību un grozījumiem Slovākijas Nacionālās padomes Likumā Nr. 372/1990 Coll. par pārkāpumiem ar grozījumiem un Likums Nr. 102/2014 Coll. par patērētāju aizsardzību, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus saskaņā ar distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus pārdevēja uzņēmuma telpām, un par grozījumiem un papildinājumiem noteiktos likumos.

Ja līgumslēdzēja puse ir uzņēmējs, tiesiskās attiecības, kuras nereglamentē noteikumi, reglamentē Likums Nr. 513/1991 Coll., Komerckodekss, ar grozījumiem.

Šie vispārējie noteikumi un nosacījumi reglamentē pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no pirkuma līguma, kas noslēgts starp pārdevēju, kas ir HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, ID Nr.: 50739972, reģistrēts Prešovas rajona tiesas komercreģistrā, Nr. 25592/P, nodalījums: Sro., PVN maksātāja reģistrācijas Nr.: 2120464874, PVN maksātājs (turpmāk tekstā - "Pārdevējs") un Pircējs, kura priekšmets ir preču pirkšana un pārdošana Pārdevēja e-veikala tīmekļa vietnē.

Interneta veikala operators un pārdevējs ir uzņēmums:

HillVital s.r.o.

ID NĒ.: 50739972

PVN: 2120464874

PVN maksātāja numurs: SK2022578404 saskaņā ar §4

Juridiskā adrese: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad.

Uzraudzības iestāde: SOI Prešovas reģiona inspekcija

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešova 1

Uzraudzības departaments un Juridiskais departaments

tel. 051/7721 597 Fakss 051/7721 596

www.soi.sk

Bankas konta numurs:

EUR Valūta:

Fio banka: 2501188370/8330

IBAN: SK8083300000002501188370, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 • Pircējs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas sazinās ar Pārdevēju ar nolūku iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces vai Pārdevēja piedāvājumā iekļautās preces.
 • Izmantojot interneta veikala tīmekļa vietnes un aizpildot pasūtījuma veidlapu, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem un apliecina, ka ir tos rūpīgi izlasījis. Viņš arī apliecina, ka viņa personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un saskaņā ar 2017. gada 29. novembra Likuma 18/2018 par personas datu aizsardzību un par grozījumiem un papildinājumiem dažos tiesību aktos noteikumiem.
 • Pārdevējs patur tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus un nosacījumus, par to nepaziņojot Pircējam. Jebkuras veiktās izmaiņas ir saskaņā ar Slovākijas Republikas tiesību aktiem.
 • Pašreizējā spēkā esošā Noteikumu un nosacījumu versija tiks publicēta Pārdevēja tīmekļa vietnē.

 

PREČU PASŪTĪŠANA

 • Pircējs var pasūtīt Preces šādi:

- tīmekļa vietnē,

- pa e-pastu uz info@hillvital.online

Iesniedzot pasūtījumu, pircējs piekrīt pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām nolīgto cenu (kas arī tiek apstiprināta pirms pasūtījuma iesniegšanas). Pircējs atzīst, ka pasūtījuma nosūtīšana Pārdevējam ir kvalificējama kā piedāvājums noslēgt pirkuma līgumu, un šie Noteikumi un nosacījumi ir saistoša pirkuma līguma sastāvdaļa.

Pārdevējs apstiprinās saņemto pasūtījumu pa e-pastu 24 stundu laikā darba dienās. Apstiprinot pasūtījumu, Pārdevējs akceptē Pircēja piedāvājumu noslēgt pirkuma līgumu. Visi apstiprinātie pasūtījumi ir saistoši abām pusēm.

Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces pareizā veidā un daudzumā par nolīgto cenu.

Pircējs var atcelt pasūtījumu, kas veikts tīmekļa vietnē, vēlākais tik ilgi, kamēr pasūtījumam ir statuss "NEATBILANCĒTS". Pircējs jebkurā laikā var pārbaudīt apstrādes statusu tīmekļa vietnē sadaļā "Mans konts" un "Jūsu dati/pasūtījums". Pircējs var atcelt pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu. Rakstiska pasūtījuma gadījumā Pircējs to var atcelt vēlākais tad, kad apstiprina pasūtījuma saņemšanu pa tālruni. Pēc tam, kad Pārdevējs būs pārliecinājies, ka atcelšanas nosacījumi ir izpildīti, viņš Pircējam pa e-pastu apstiprinās pasūtījuma atcelšanu. Ja summa par pasūtītajām precēm jau ir samaksāta, Pārdevējs 14 darba dienu laikā nosūtīs naudu atpakaļ uz Pircēja bankas kontu. Naudu var atmaksāt tikai uz kontu, kas atvērts tajā valūtā, kurā Pircējs iegādājās preces. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu, ja nav iespējams piegādāt pasūtītās preces vai piegādāt tās par nolīgto cenu. Šādā gadījumā Pircējs ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā atmaksā samaksāto summu pilnā apmērā vai piedāvā Pircējam preces nomaiņu vai citu risinājumu, ja Pircējs tam piekrīt.

Esošā pasūtījuma izpildes gadījumā Pircējs var pieprasīt Pārdevējam izpildīt pasūtījumu pa e-pastu vai tālruni, paziņojot preču pasūtījuma kodu un attiecīgo preču vienību skaitu. Pārdevējs papildinās pasūtījumu ar preci, un sistēma automātiski nosūtīs informāciju par pasūtījuma izmaiņām pēc izmaiņu veikšanas ar pārdevēja komentāru (atkarībā no preču apmaksas veida automātiski tiks nosūtīts izmainīts avansa rēķins, pasūtījuma kopsavilkums).

Paskaidrojumi par jūsu pasūtījuma statusu ("Konta iestatījumi" un "Jūsu informācija/pasūtījums").

UNCHECKED .- pasūtījums saņemts ,

Darbs turpinās - pasūtījums tiek apstrādāts,

BUILT - pasūtījums nosūtīts klientam,

SERVED - atcelts pasūtījums.

 

PREČU CENA

 • Mājaslapā norādītās cenas ir spēkā, iegādājoties produktus tiešsaistes veikalā.
 • Pārdevējs - HillVital s.r.o. ir PVN maksātājs
 • Mājaslapā norādītās cenas ir EUR. Visas atlaides un akcijas produkti tiek aprēķināti no mājaslapā norādītās cenas, t. i., no "Regulārās cenas". Akcijas prece atbilst visām "Akcijas precei" noteiktajām prasībām, t. i., no preces sākotnējās "regulārās cenas" tiek aprēķināta akcijas cena.
 • Produkta cena tiks pieskaitīta produkta piegādes cenai saskaņā ar piegādes veidu un vietu.
 • Iepakošanas vai citi maksājumi netiek piemēroti.

 

PREČU APMAKSA

Tīmekļa vietnē Klientam ir pieejamas šādas maksājumu iespējas:

- maksājums tiešsaistē ar kredītkarti,

- Paypal

Tiešsaistes maksājums ar karti: <Ja klients izvēlas apmaksas veidu - apmaksa ar karti tiešsaistē, viņš/viņa pēc pasūtījuma pabeigšanas seko norādījumiem par apmaksu. Klients tiks novirzīts uz Gopay. Izvēloties šo iespēju, klients piekrīt, ka tiek pārsūtīti maksājumam nepieciešamie personas dati. Uzreiz pēc maksājuma saņemšanas HillVital Ltd kontā mēs piegādāsim preces, ievērojot norādītos piegādes termiņus.

Paypal: ja pasūtīšanas procesā klients izvēlas Paypal maksājuma metodi, viņš/viņa tiks novirzīts uz Paypal. Izvēloties šo iespēju, klients piekrīt, ka tiek pārsūtīti maksājumam nepieciešamie personas dati. Tiklīdz maksājums būs saņemts HillVital Ltd kontā, mēs piegādāsim preces saskaņā ar norādītajiem piegādes noteikumiem.

Mēs lūdzam pircējus maksāt precīzu cenu un izmantot pareizo mainīgo simbolu.

Visi maksājumi jāveic EUR

Pārdevējs rēķinu piegādā kopā ar precēm. 

PIEGĀDES NOTEIKUMI

 • Pircējs apzinās, ka preču piedāvājums Tīmekļa vietnē neatspoguļo pašreizējos noliktavas krājumus, bet gan preču klāstu, kas Pircējam tiek piedāvāts, izmantojot Tīmekļa vietni.
 • Piedāvāto preču piegādes laiks ir šāds:
 • ja preces ir pārdevēja noliktavā, tās tiek nosūtītas 24-48 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas,
 • ja prece ir PASŪTĪTA, pircējs tiks informēts par precīzu piegādes datumu 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.
 • Piegāde ar kurjeru ir 2-8 darba dienas no preču nosūtīšanas. Piegāde tiek veikta darba dienās.
 • Pārdevējs informēs pircēju par piegādes laiku un datumu, apstiprinot pasūtījumu pa e-pastu vai tālruni, ja tas nav norādīts tieši uz preces tīmekļa vietnē. Ja pircēju neapmierina paziņotais pagarinātais piegādes laiks, pircējam ir iespēja atcelt pasūtījumu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.
 • Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu vai maksājumu ar karti vai Paypal, preces tiek nosūtītas pircējam tikai pēc tam, kad nauda ir ieskaitīta pārdevēja bankas kontā.

 

PREČU NOSŪTĪŠANA:

 • Preču pārdošana un piegāde, izmantojot tīmekļa vietni, pēc noklusējuma notiek tikai Eiropas Savienībā. Pārdevējs organizē preču piegādi veidā, kas norādīts, veicot pasūtījumu:
 • Packeta kurjerpasts - Piegāde uz adresi,
 • Preču saņemšanas vieta tiek noteikta, pamatojoties uz pircēja pasūtījumu. Preču piegāde uz norādīto vietu tiek uzskatīta par izpildītu.
 • Preces ir pienācīgi iepakotas un nostiprinātas. Pircēja pienākums ir pārbaudīt sūtījuma integritāti pēc preču saņemšanas. Ja Pircējs atklāj sūtījuma bojājumus, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no sūtījuma piegādes dienas informē Pārdevēju. Pircēja pienākums ir ierakstīt sūtījuma bojājumus kurjerpasta kvītī. Bez šīs atzīmes vēlāk pretenzijas par sūtījuma bojājumiem netiks pieņemtas.
 • Ja preci piegādā pārvadātājs (kurjers), tā ir pilnībā apdrošināta.
 • Kopā ar preci pārdevējs piegādā pircējam rēķinu (nodokļu dokumentu) - tas kalpo kā pavadzīme, lietošanas instrukcija un garantijas karte (ja preču veids to prasa).
 • Pārdevējs ir atbildīgs par precēm tikai pēc tam, kad Pircējs tās ir pieņēmis. Preces tiek uzskatītas par Pircēja pieņemtām no brīža, kad Pircējs rakstiski apliecina preču saņemšanu.
 • Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu kavēšanos pasūtītās preces piegādē Pircējam, ko izraisījis pārvadātājs. Pārvadātājs, pie kura preces vienmēr ir apdrošinātas, ir pilnībā atbildīgs par jebkādiem pārvadātāja izraisītiem sūtījuma bojājumiem. Šādus gadījumus Pārdevējs risina, piegādājot jaunas preces Pircējam, neatkarīgi no tā, vai pārvadātājs ir nokārtojis zaudējumus. Pārdevējs lemj par pārvadātāju, kas piegādā preces. Transporta cena tiek norādīta atsevišķi pirkuma kvītī un ir daļa no piegādātās preces kopējās vērtības.
 • Pārdevējs nav atbildīgs par preču nepiegādāšanu Pircējam, ko izraisījis ražotājs vai izplatītājs jebkādu ierobežojumu, izplatīšanas tiesību anulēšanas vai citu neparedzamu šķēršļu dēļ. Šādā gadījumā pircējam ir tiesības saņemt pilnu naudas atmaksu.
 • Pārdevējs apņemas paziņot Pircējam par lielgabarīta, trauslu vai smagu preču piegādes izmaksām pasūtījuma apstiprināšanas brīdī.
 • Piegādes izmaksas ir šādas:

 

 • Piegāde ar Packeta kurjeru 2-8 darba dienu laikā. Preces tiek iepakotas kastēs vai plastmasas iepakojumā. Pakete pie jums tiks nogādāta 2-8 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Ja izvēlaties šo iespēju, piegādes maksa ir 7 € ar PVN. Ja prece nav piegādāta ar kurjeru norunātajā laikā un pircējam nav informācijas par piegādes statusu, viņš var sazināties ar mūsu biroju, kur viņam tiks sniegta nepieciešamā informācija. Mēs neesam atbildīgi par saskaņotajiem laikiem, par kuriem pircējs vienojas ar šoferi, kuram ir viņa sūtījums. Var gadīties, ka pat pēc vienošanās ar šoferi jūsu sūtījums dažādu iemeslu dēļ netiks piegādāts laikā, par kuru esat vienojies, un tiks piegādāts līdz plkst. 18:00.

PRIVĀTUMA POLITIKA

 • Interneta veikala operators ir HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, ID Nr.: 50739972, reģistrēts Prešovas rajona tiesas komercreģistrā, ieraksta Nr. 25592/P, nodaļa: Sro., nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 2120464874, PVN maksātājs.
 • Mēs pilnībā respektējam savu klientu privātumu, tomēr, lai apstrādātu pasūtījumu, mums ir nepieciešami nepieciešamie personas dati, kas tiks izmantoti tikai un vienīgi pasūtīto preču nosūtīšanai un saziņai ar klientu. Reģistrējoties un iepērkoties ir nepieciešams sniegt šādu informāciju par pircēju:
 • vārdu un uzvārdu, precīzu adresi, ieskaitot valsti (vai adresi, kas jānorāda rēķinā),
 • e-pasta adrese (izmanto, lai identificētu pircēju sistēmā un sazinātos ar pircēju),
 • pēc izvēles citas adreses (ja pircējs vēlas, lai sūtījums tiktu piegādāts uz citu adresi, kas nav rēķina adrese),
 • pēc izvēles tālruņa numuru (lai ātrāk sazinātos ar pircēju),
 • ja pircējs ir uzņēmums/uzņēmums, jānorāda arī uzņēmuma nosaukums, PVN maksātāja numurs un PVN maksātāja reģistrācijas numurs.
 • Pircējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu informāciju un citus iestatījumus, izmantojot e-pastu vai pieslēdzoties savam kontam tīmekļa vietnē.
 • Ar šo interneta veikala operators paziņo, ka tas apstrādā savu klientu personas datus, kas iegūti, izveidojot klienta kontu vai pasūtījumu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikumiem un 2017. gada 29. novembra Likuma 18/2018 par personas datu aizsardzību un par grozījumiem un papildinājumiem dažos likumos noteikumiem.  No iepriekš minētā likuma izriet arī pienākums neizpaust iegūtos personas datus trešajai personai. Izņēmums ir preču piegādes gadījumā, izmantojot transporta pakalpojumu, nepieciešamo datu sniegšana ārējam pārvadātājam, lai piegādātu sūtījumu un tādējādi apstrādātu pasūtījumu. Tomēr šie dati vienmēr tiek sniegti vienreizēji, lai apstrādātu konkrētu pasūtījumu.
 • Iesniedzot pasūtījumu, pircējs saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un saskaņā ar 2017. gada 29. novembra Likuma Nr. 18/2018 par personas datu aizsardzību un par dažu tiesību aktu grozīšanu un papildināšanu noteikumiem dod pārdevējam piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus, kas norādīti pasūtījumā, lai apstrādātu pasūtījumu un piegādātu preces, uz 3 gadiem. Personas datu sniegšana no pircēja puses ir brīvprātīga. Pircējam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, rakstveidā nosūtot piekrišanu uz Pārdevēja juridiskās adreses adresi vai kontaktos norādīto e-pastu.

 

CITI NOTEIKUMI

 • Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka pilnībā akceptē elektronisko saziņas veidu, jo īpaši izmantojot elektronisko pastu (e-pastu) un interneta tīklu (www), kā derīgu un saistošu abām pusēm.
 • Citas attiecības, ko neregulē šie noteikumi un nosacījumi, regulē attiecīgie Civilkodeksa un Komerclikuma noteikumi.

 

PAZIŅOJUMS PAR PIRCĒJA TIESĪBĀM, IEGĀDĀJOTIES PRECES INTERNETĀ.

IESPĒJU ATTEIKTIES NO LĪGUMA.

 • Saskaņā ar c. 102/2014 Coll. 7. panta 1. punkta noteikumiem par patērētāju aizsardzību, veicot pārdošanu no durvīm un pa pastu, ar grozījumiem, patērētājam ir tiesības atteikties no līguma 14 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas, nenorādot iemeslu. Ja patērētājs atkāpjas no līguma, viņš sedz izdevumus, kas saistīti ar preču nosūtīšanu atpakaļ pārdevējam saskaņā ar 10. panta 3. punktu, un, ja patērētājs atkāpjas no distances līguma, arī izdevumus, kas saistīti ar to preču nosūtīšanu atpakaļ, kuras to rakstura dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu.
 • Atsakoties no līguma, pusēm ir pienākums atmaksāt viena otrai sniegtos pakalpojumus. Ja patērētājs jau ir saņēmis pasūtīto preci, viņam ir pienākums to atgriezt oriģinālajā patēriņa iepakojumā, ja viņš ir iepazinies ar preces īpašībām.
 • Patērētāja pienākums ir arī atteikumā norādīt kontaktinformāciju un konta numuru, uz kuru pārdevējs pārskaita summu par pasūtīto preci, ja vien patērētājs nepiekrīt naudu saņemt personīgi. Pārdevējs apņemas atmaksāt samaksāto summu nekavējoties, nekavējoties pēc pasūtītās preces atgriešanas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Aizpildāmā atteikuma veidlapa ir atrodama šajā veidlapā:

 

Aizpildāmā atteikuma veidlapa ir atrodama šajā SAITĒ.

 • Ja atgrieztā prece ir nepilnīga, bojāta vai redzami lietota ārpus preces īpašību un funkcionalitātes noteikšanas, pārdevējs pieprasīs no pircēja atlīdzināt izdevumus un kompensāciju par nodarīto kaitējumu piemērojamo tiesību aktu ietvaros, t.i., patērētājs ir atbildīgs tikai par preces vērtības samazinājumu, kas radies tādas preču apstrādes rezultātā, kas pārsniedz preces īpašību un funkcionalitātes noteikšanai nepieciešamo apstrādi.
 • Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs nav izpildījis pienākumu informēt patērētāju par viņa tiesībām atteikties no līguma.
 • Ja patērētājs vēlas atgriezt pasūtītās preces, bet tās jau ir bojātas, lietotas, daļēji nolietotas vai neatbilstošā stāvoklī, kādā tās nosūtījis pārdevējs, tas nav atteikums no līguma. Šādā gadījumā pārdevējs var atteikties izpildīt pasūtījumu vai, vienojoties ar pircēju, pieprasīt atlīdzināt šādi radušos zaudējumus, kas pārdevējam ir jāpierāda, no summas, ko patērētājs samaksājis par pasūtītajām precēm, vai atteikties izpildīt pasūtījumu.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 • Pārdevējs patur tiesības mainīt šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus. Pienākums sniegt rakstisku paziņojumu par šo noteikumu un nosacījumu izmaiņām tiek izpildīts, ievietojot to Pārdevēja e-komercijas tīmekļa vietnē.
 • Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi stājas spēkā attiecībā pret Pircēju pēc pārdošanas līguma noslēgšanas.
 • Nosūtot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un pilnībā tiem piekrīt.

 

JURIDISKĀ AUTORTIESĪBU KLAUZULA

 • Visus HillVital s.r.o. tīmekļa vietnē publicētos materiālus aizsargā autortiesību likums. Tīmekļa vietnē minētos produktus un pakalpojumus, informāciju par tiem un to attēlojumu var aizsargāt citas attiecīgo personu tiesības.Produktu, pakalpojumu, uzņēmumu un uzņēmumu nosaukumi un apzīmējumi var būt attiecīgo īpašnieku reģistrētas preču zīmes.
 • Nevienu uzņēmuma tīmekļa vietnes daļu (jo īpaši pārdoto produktu aprakstus un ilustrācijas, pirkumu aprakstus, kategorizāciju un parametrus) nedrīkst kopēt elektroniski vai mehāniski un padarīt publiski pieejamu bez iepriekšējas rakstiskas autortiesību īpašnieka atļaujas.