Skundų politika

Skundų politika


 • Pretenzijos gali būti reiškiamos tik dėl prekių, kurios buvo įsigytos iš Pardavėjo ir yra Pirkėjo nuosavybė.
 • Jei nuosavybės teisė dar neperėjo iš Pardavėjo Pirkėjui, Pirkėjas, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, pretenziją patenkina tik po visiško apmokėjimo pagal Civilinio kodekso 151 straipsnį.
 • Jei pirkėjas yra vartotojas - fizinis asmuo, siūlomoms prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija, jei prekėse nenurodyta kitaip, ir joms taikomas Vartotojų teisių apsaugos įstatymas ir Civilinis kodeksas.
 • Jei pirkėjas nėra vartotojas, taikomos Komercinio kodekso nuostatos.
 • Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos.
 • Pirkėjas privalo pareikšti pretenziją Pardavėjui iš karto, kai tik pastebi defektą.
 • Atsakomybė už defektus netaikoma defektams, atsiradusiems dėl vėlesnio naudojimo:
 • pirkėjo padaryti mechaniniai pažeidimai,
 • netinkamas gaminio tvarkymas ne taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje,
 • prekių naudojimas sąlygomis, neatitinkančiomis natūralios prekių aplinkos,
 • prekių naudojimas pažeidžiant dokumentuose nurodytas sąlygas, bendruosius principus, techninius standartus ar saugos taisykles arba kitoks garantijos pažeidimas.
 • Atsakomybė už defektus, atsiradusius dėl stichinių nelaimių, taip pat netaikoma.
 • Atsakomybė už defektus taip pat neapima įprasto prekių (ar jų dalių) nusidėvėjimo dėl prekių naudojimo. Todėl trumpesnis gaminio tarnavimo laikas negali būti laikomas defektu ir dėl jo negali būti reiškiamos pretenzijos.
 • Skundžiamos prekės turi būti siunčiamos mūsų adresu (be COD) arba pristatomos asmeniškai kontaktiniu adresu. Prekės turi būti tinkamai supakuotos, kad transportavimo metu nebūtų pažeistos. Prie prekių turi būti pridėta pirkimo įrodymo (sąskaitos faktūros) kopija ir rekomenduojame pridėti užpildytą skundo formą. Skundai turi būti siunčiami tik raštu (paštu) arba asmeniškai (ne el. paštu).

Skundo forma


 • Pardavėjas patvirtins pretenzijos gavimą ir išduos Pirkėjui tinkamos formos pretenzijos patvirtinimą. Pretenzijos data laikoma data, kai Pardavėjas ją gauna. Jei patvirtinimo negalima įteikti iš karto, jis turi būti įteiktas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kartu su pretenzijos patenkinimo įrodymu. Skundo patvirtinimas siunčiamas raštu.
 • Pardavėjas privalo išnagrinėti skundą per 30 dienų nuo jo pateikimo dienos. Tačiau skundo nagrinėjimas negali užtrukti ilgiau kaip 30 dienų nuo skundo pateikimo dienos. Pasibaigus 30 dienų skundo nagrinėjimo terminui, pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties ir jam bus grąžinta visa suma už prekes arba jis turi teisę pakeisti prekes naujomis.
 • Pirkėjo teisės teikiant pretenziją:
 • Ištaisomo defekto atveju Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad defektas būtų ištaisytas nemokamai, tinkamai ir laiku. Sprendimą dėl defekto pašalinimo būdo priima pardavėjas. Pirkėjas gali reikalauti, kad vietoj defekto šalinimo būtų pakeistas nekokybiškas daiktas, jei dėl to pardavėjas nepatiria neproporcingai didelių išlaidų, palyginti su prekės kaina ar defekto rimtumu,
 • jei atsiranda nepašalinamas defektas, dėl kurio daikto negalima tinkamai naudoti pagal paskirtį, pirkėjas turi teisę pakeisti daiktą arba atsisakyti pirkimo sutarties (grąžinti pinigus).
 • Skundas laikomas išnagrinėtu, jei skundo nagrinėjimo procedūra baigiama perduodant prekes, dėl kurių pateiktas skundas, jas pakeičiant arba grąžinant prekių pirkimo kainą, raštu pakviečiant priimti įvykdymą arba motyvuotai atsisakant priimti įvykdymą.
 • Prekių nepažeidžiamumas turi būti patikrintas gavus prekes, nes prekės gali būti pažeistos gabenimo metu, todėl pirkėjams rekomenduojama išpakuoti prekes ir jas apžiūrėti dalyvaujant vežėjui. Pasirašydami kurjeriui patvirtinate, kad pakuotė nepažeista.
 • Šios grąžinimo sąlygos yra neatskiriama bendrųjų sąlygų dalis, ir pardavėjas pasilieka teisę jas bet kada keisti iš anksto nepranešęs pirkėjui.

Procedūra:


 • Užpildžius formą, sugadintas prekes reikia siųsti mūsų adresu, nurodytu šios svetainės kontaktų skiltyje. Prekės, išsiųstos užstatu, nebus atsiimamos.
 • Išnagrinėję nekokybiškas prekes, pretenziją nagrinėsime pagal galiojančius teisės aktus.

 

UŽPILDYTI SKUNDO FORMĄ

 

Alternatyvus ginčų sprendimas (ADR)

 

2016 m. vasario 1 d. įsigaliojo Įstatymas Nr. 391/2015 Coll. dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir tam tikrų įstatymų pakeitimų ir papildymų. Šio įstatymo tikslas - sukurti naują galimybę vartotojams greitai, veiksmingai, mažiau formaliai ir, svarbiausia, nemokamai arba su minimaliomis išlaidomis išspręsti ginčą su pardavėju.

Kas sprendžia vartotojų ginčus?

Į sąrašą įtrauktų subjektų tinklas, į kurį vartotojai gali kreiptis, jei jiems kyla problemų su pardavėju dėl įsigyto produkto ar paslaugos. Subjektai ginčą sprendžia ne teisme, procesas nėra toks formalus, tačiau jie privalo laikytis teisės aktuose nustatytos tvarkos.


Procedūra


Jei vartotojo netenkina tai, kaip pardavėjas išnagrinėjo skundą, arba jei jis mano, kad pardavėjas pažeidė jo teises, jis gali susisiekti su pardavėju ir paprašyti žalos atlyginimo. Jei pardavėjas neatsako į šį prašymą per 30 dienų nuo išsiuntimo dienos arba atsako neigiamai, vartotojas gali perduoti klausimą kompetentingai institucijai su prašymu inicijuoti alternatyvų ginčų sprendimą.

Gavęs skundą, subjektas išnagrinėja jo pagrįstumą ir nusprendžia, ar inicijuoti AGS. Remdamasi taisyklėse nurodytomis priežastimis, įstaiga gali atmesti skundą ir apie tai informuoja vartotoją.

Inicijavus AGS, subjektas susisiekia su pardavėju ir pirkėju, siekdamas išspręsti ginčą. Ginčas turėtų būti išspręstas per 90 dienų, tačiau sudėtingesnių ginčų atveju šis laikotarpis gali būti pratęstas.


AGS nutraukimas


AGS tikslas - rasti kompromisinį sprendimą ginčo šalims ir pasiekti susitarimą.

Tačiau jei šalims nepavyksta susitarti ir yra akivaizdus vartotojo teisių pažeidimas, subjektas parengia nuomonę, kurioje išaiškinamos vartotojo teisės, ir ši nuomonė gali būti pasiūlymu kreiptis į teismą.