Tingimused

Tingimused

Üldtingimused - jõustuvad alates 1.1.2023

Kõik lepingulised suhted Müüja ja Ostja vahel sõlmitakse vastavalt Slovaki Vabariigi seadustele.

Kui tarbija on lepingupool, reguleerivad tingimustega reguleerimata õigussuhteid seadus nr 40/1964 s.l., tsiviilseadustik muudetud kujul, seadus nr 250/2007 s.l. tarbijakaitse kohta ja Slovakkia Riiginõukogu seaduse nr 372/1990 s.l. muutmise kohta, muudetud kujul, ning seadus nr 102/2014 s.l. tarbijakaitse kohta kauba müümisel või teenuse osutamisel kauglepingu või väljaspool müüja äriruume sõlmitud lepingu alusel ning teatavate seaduste muutmise ja täiendamise kohta.

Kui lepingupool on ettevõtja, reguleerivad tingimustega reguleerimata õigussuhteid seadus nr 513/1991 Coll., äriseadustik, muudetud kujul.

Käesolevad üldtingimused reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi, mis tulenevad ostulepingust, mis on sõlmitud müüja vahel, kelleks on HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, ID nr: 50739972, registreeritud Prešovi ringkonnakohtu äriregistris, Insert nr. 25592/P, jagu: Sro., käibemaksukohustuslase nr: 2120464874, käibemaksukohustuslane (edaspidi "Müüja") ja Ostja, mille objektiks on kaupade ostmine ja müük Müüja e-poe veebilehel.

Veebipoe operaator ja müüja on ettevõte:

HillVital s.r.o.

ID NO.: 50739972

KÄIBEMAKS: 2120464874

Käibemaksunumber: SK2022578404 vastavalt §4

Registreeritud asukoht: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad.

Järelevalveasutus: Prešovi oblasti inspektsioon SOI

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Järelevalveosakond ja õigusosakond

tel. 051/7721 597 faks 051/7721 596

www.soi.sk

Pangakonto numbrid:

EUR Valuuta:

Fio Pank: 2501188370/8330

IBAN: SK8083300000002501188370, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 • Ostja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes võtab Müüjaga ühendust kavatsusega osta Müüja pakutud kaup või Müüja pakkumises sisalduv kaup.
 • Veebipoe WWW-lehekülgede kasutamisega ja tellimisvormi täitmisega nõustub ostja käesolevate tingimustega ja kinnitab, et on need põhjalikult läbi lugenud. Samuti tunnistab ta oma isikuandmete töötlemist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), ning vastavalt 29. novembri 2017. aasta seaduse nr 18/2018 (isikuandmete kaitse ning teatavate seaduste muutmise ja täiendamise kohta) sätetele.
 • Müüja jätab endale õiguse neid tingimusi ühepoolselt ja ostjat teavitamata muuta. Kõik muudatused peavad olema kooskõlas Slovaki Vabariigi seadustega.
 • Tingimuste hetkel kehtiv versioon avaldatakse Müüja veebilehel.

 

TELLIMINE KAUBAD

 • Ostja võib kaupa tellida järgmiselt:

- veebisaidi kaudu,

- e-posti aadressil info@hillvital.online

Tellimuse esitamisega nõustub ostja võtma tellitud kauba vastu ja tasuma kauba eest kokkulepitud hinna (mis samuti kinnitatakse enne tellimuse esitamist). Ostja tunnistab, et tellimuse saatmine Müüjale kvalifitseerub ettepanekuks sõlmida ostuleping ning käesolevad tingimused on ostulepingu siduvaks osaks.

Müüja kinnitab saadud tellimuse e-posti teel 24 tunni jooksul tööpäeviti. Tellimuse kinnitamisega võtab Müüja vastu Ostja ettepaneku sõlmida ostuleping. Kõik kinnitatud tellimused on mõlemale poolele siduvad.

Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kauba õiget liiki ja kogust kokkulepitud hinnaga.

Ostja võib veebilehel esitatud tellimuse tühistada hiljemalt seni, kuni tellimuse staatus on "TELLIMATA". Ostja saab töötlemise staatust igal ajal kontrollida veebisaidil jaotises "Minu konto" ja "Teie andmed/tellimus". Ostja saab tellimuse tühistada telefoni või e-posti teel. Kirjaliku tellimuse puhul võib Ostja selle tühistada hiljemalt tellimuse kättesaamise kinnitamisel telefoni teel. Pärast seda, kui on kontrollitud, et tühistamise tingimused on täidetud, kinnitab Müüja Ostjale tellimuse tühistamist e-posti teel. Kui summa tellitud kauba eest on juba tasutud, saadab Müüja raha tagasi Ostja pangakontole 14 tööpäeva jooksul. Raha saab tagastada ainult sellele kontole, mida peetakse selles valuutas, milles Ostja ostis kauba. Müüjal on õigus tellimus tühistada, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida või seda ei ole võimalik tarnida kokkulepitud hinnaga. Sellisel juhul tagastab Ostja hiljemalt 14 tööpäeva jooksul makstud summa täies ulatuses või pakub Ostjale asendust või muud lahendust, kui Ostja on sellega nõus.

Käimasoleva tellimuse täitmisel võib Ostja paluda Müüjal tellimuse täitmist e-posti või telefoni teel, teatades kauba tellimiskoodi ja kõnealuse kauba tükiarvu. Müüja täiendab tellimuse koos kaubaga ja süsteem saadab automaatselt pärast muudatuse tegemist teabe tellimuse muutmise kohta koos müüja kommentaariga (sõltuvalt kauba maksevormist saadetakse automaatselt muudetud ettemaksuarve, tellimuse kokkuvõte).

Selgitavad märkused teie tellimuse staatuse kohta ("Konto seaded" ja "Teie andmed/tellimus")

KONTROLLIMATA .- saadud tellimus ,

IN PROGRESS - tellimus on töötlemisel,

BUILT - tellimus saadetakse kliendile,

SERVED - tühistatud tellimus.

 

KAUBA HIND

 • Veebisaidil loetletud hinnad kehtivad toodete ostmisel e-poest.
 • Müüja - HillVital s.r.o. on käibemaksukohustuslane.
 • Veebisaidil esitatud hinnad on esitatud eurodes. Kõik allahindlused ja kampaaniatooted arvutatakse veebilehel näidatud hinnast, st "tavahinnast". Kampaaniatoode vastab kõigile "Kampaaniatoote" nõuetele, st toote "tavahinna" algsest hinnast, kampaaniahinnast.
 • Toote hinnale lisandub toote tarne hind vastavalt tarneviisile ja -kohale.
 • Pakkimis- või muid tasusid ei kohaldata.

 

KAUBA EEST TASUMINE

Veebisaidil on kliendile kättesaadavad järgmised maksevõimalused:

- online-makse krediitkaardiga,

- Paypal

Online-makse kaardiga: Kui klient valib makseviisi online-maksmine kaardiga, järgib ta pärast tellimuse vormistamist maksejuhiseid. Klient suunatakse ümber Gopay'sse. Selle võimaluse valimisega nõustub klient maksmiseks vajalike isikuandmete edastamisega. Kohe pärast makse laekumist HillVital Ltd. kontole toimetame kauba kohale vastavalt märgitud tarnetingimustele.

Paypal: Kui klient valib tellimuse vormistamise käigus Paypal-makseviisi, suunatakse ta Paypal'ile. Selle võimaluse valimisega nõustub klient maksmiseks vajalike isikuandmete edastamisega. Niipea, kui makse on laekunud HillVital Ltd. kontole, toimetame kauba kohale vastavalt märgitud tarnetingimustele.

Palume ostjatel maksta täpne hind ja kasutada õiget muutujasümbolit.

Kõik maksed tuleb teha eurodes.

Müüja esitab arve koos kaubaga.

 

TARNETINGIMUSED

 • Ostja võtab teadmiseks, et veebisaidil pakutud kaubad ei esinda hetkel laos olevaid laovarusid, vaid veebisaidi kaudu ostjale pakutavate kaupade valikut.
 • Pakutavate kaupade tarneaeg on järgmine:
 • kui kaup on müüja laos, siis saadetakse see välja 24-48 tunni jooksul pärast tellimuse kättesaamist,
 • kui kaup on TELLIMUSEL, teatatakse ostjale täpne tarnekuupäev 2 tööpäeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest.
 • Kullerteenuse tarne kestab 2-8 tööpäeva alates kauba saatmisest. Kohaletoimetamine toimub tööpäevadel.
 • Müüja teavitab ostjat tellimuse kinnitamisel e-posti või telefoni teel tarneajast ja -kuupäevast, kui see ei ole märgitud otse toote juures veebilehel. Kui ostja ei ole teatatud pikendatud tarneajaga rahul, on tal võimalus tellimus vastavalt käesolevatele tingimustele tühistada.
 • Pangaülekandega või kaardiga või Paypaliga maksmise korral saadetakse kaup ostjale alles pärast seda, kui raha on kantud müüja pangakontole.

 

KAUPADE SAATMINE:

 • Kaupade müük ja kohaletoimetamine veebilehe kaudu toimub vaikimisi ainult Euroopa Liidu piires. Müüja korraldab kauba kohaletoimetamise tellimuse esitamisel määratud viisil:
 • Packeta kullerteenus - Kohaletoimetamine aadressile,
 • Kogumiskoht määratakse kindlaks ostja tellimuse alusel. Kauba tarnimine määratud kohta loetakse täidetuks.
 • Kaup on nõuetekohaselt pakitud ja kindlustatud. Ostja on kohustatud kauba kättesaamisel kontrollima saadetise terviklikkust. Kui ostja avastab kaubasaadetise kahjustusi, teavitab ta sellest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul alates saadetise üleandmise kuupäevast, müüjat. Ostja on kohustatud märkima saadetise kahjustuse kullerteenuse kviitungile. Ilma selle märkuseta ei aktsepteerita hiljem mingeid nõudeid seoses saadetise kahjustustega.
 • Kulleriga (kulleriga) toimuva kättetoimetamise korral on kaup täielikult kindlustatud.
 • Koos kaubaga annab müüja ostjale üle arve (maksudokument) - see toimib saatekirjana, kasutusjuhendina ja garantiikaardina (kui kauba liik seda nõuab).
 • Müüja vastutab kauba eest alles pärast seda, kui ostja on selle vastu võtnud. Kaup loetakse ostja poolt vastuvõetuks alates hetkest, mil ostja kinnitab kirjalikult kauba kättesaamist.
 • Müüja ei vastuta ostjale tellitud kauba tarnimise hilinemise eest, mille on põhjustanud vedaja. Vedaja, kelle juures kaup on alati kindlustatud, vastutab täielikult mis tahes kahju eest, mille on põhjustanud vedaja. Sellised juhtumid arveldab Müüja uue kauba üleandmisega Ostjale, sõltumata sellest, kuidas vedaja on kahju lahendanud. Müüja otsustab, milline vedaja kauba tarnib. Transpordi hind on ostukviitungil eraldi märgitud ja on osa tarnitud kauba koguväärtusest.
 • Müüja ei vastuta kauba Ostjale tarnimata jätmise eest, mille on põhjustanud tootja või turustaja piirangute, turustusõiguste tühistamise või muude ettenägematute takistuste tõttu. Sellisel juhul on ostjal õigus saada kogu raha tagasi.
 • Müüja kohustub teavitama Ostjat tellimuse kinnitamisel ülisuurte, habraste või raskete kaupade tarnekuludest.
 • Tarnekulud on järgmised:

 

 • Kohaletoimetamine Packeta kulleriga 2-8 tööpäeva jooksul. Kaup on pakitud kastidesse või plastpakenditesse. Pakett jõuab teieni 2-8 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest. Kui valite selle võimaluse, on saatekulu 7€ koos käibemaksuga. Kui kaupa ei ole kulleriga kokkulepitud aja jooksul kohale toimetatud ja ostjal puudub info kauba kättetoimetamise seisu kohta, võib ta võtta ühendust meie kontoriga, kus talle antakse vajalik teave. Me ei vastuta kokkulepitud aegade eest, mida klient lepib kokku oma saadetist vedava kulleriga. Võib juhtuda, et isegi pärast autojuhiga kokkuleppimist ei toimetata teie pakki erinevatel põhjustel kokkulepitud ajal kohale ja see toimetatakse kohale kell 18:00.

PRIVAATSUSE POLIITIKA

 • Veebipoe operaator on HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, ID nr: 50739972, registreeritud Prešovi ringkonnakohtu äriregistris, kanne nr 25592/P, jagu: Sro., maksukood: 2120464874, käibemaksukohustuslane.
 • Me austame täielikult oma klientide privaatsust, kuid tellimuse töötlemiseks vajame vajalikke isikuandmeid, mida kasutatakse ainult tellitud kaupade saatmiseks ja kliendiga suhtlemiseks. Registreerimisel ja ostude tegemisel on vaja esitada ostja kohta järgmised andmed:
 • ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, sealhulgas riik (või arvel märgitud aadress),
 • e-posti aadress (kasutatakse ostja identifitseerimiseks süsteemis ja ostjaga suhtlemiseks),
 • valikuliselt ka muud aadressid (kui ostja soovib paki toimetada mujale kui arveldusaadressile),
 • valikuliselt telefoninumber (kiiremaks kontaktiks ostjaga),
 • kui ostja on äriühing/äriühing, tuleb märkida ka ärinimi, käibemaksukohustuslasena registreerimise number ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number.
 • Ostjal on õigus igal ajal muuta oma andmeid ja muid seadistusi e-posti teel või logides sisse oma kontole veebilehel.
 • Veebipoe operaator deklareerib käesolevaga, et ta töötleb oma klientide isikuandmeid, mis on saadud kliendikonto või tellimuse loomisel, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja nende andmete vaba liikumise kohta) ning 29. novembri 2017. aasta seaduse nr 18/2018 (isikuandmete kaitse ning teatavate seaduste muutmise ja täiendamise kohta) sätetega.  Eespool nimetatud seadusest tuleneb ka kohustus mitte avaldada saadud isikuandmeid kolmandale isikule. Erandiks on veoteenuse kaudu toimuva kauba kättetoimetamise korral vajalike andmete edastamine välisele vedajale saadetise kättetoimetamiseks ja seega tellimuse töötlemiseks. Need andmed edastatakse siiski alati ühekordselt konkreetse tellimuse töötlemiseks.
 • Tellimuse esitamisega annab ostja müüjale vastavalt EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSELE (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning vastavalt 29. novembri 2017. aasta seaduse 18/2018 (isikuandmete kaitse ja teatavate seaduste muutmise ja täiendamise kohta) sätetele nõusoleku teie tellimuses toodud isikuandmete töötlemiseks tellimuse töötlemise ja kauba tarnimise eesmärgil 3 aasta jooksul. Isikuandmete esitamine ostja poolt on vabatahtlik. Ostjal on õigus oma nõusolek tagasi võtta kirjalikult Müüja registrijärgsel aadressil või kontaktisikutes märgitud e-posti teel.

 

MUUD SÄTTED

 • Müüja ja ostja nõustuvad, et nad aktsepteerivad täielikult elektroonilist suhtlusviisi, eelkõige elektronposti (e-mail) ja internetivõrgu (www) kaudu, kui mõlemale poolele kehtivat ja siduvat.
 • Muid suhteid, mida käesolevad tingimused ei reguleeri, reguleerivad tsiviilseadustiku ja äriseadustiku asjakohased sätted.

TEADE OSTJA ÕIGUSTEST INTERNETI TEEL SOORITATUD OSTU PUHUL

VÕIMALUS LEPINGUST TAGANEDA

 • Tarbijakaitse kohta koduuksemüügi ja postimüügi puhul kehtivate muudatuste kohaselt on tarbijal õigus lepingust taganeda 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest ilma põhjendusi esitamata. Kui tarbija taganeb lepingust, kannab ta § 10 lõike 3 kohaselt kauba müüjale tagastamise kulud ning kauglepingu taganemise korral ka nende kaupade tagastamise kulud, mida nende olemuse tõttu ei saa posti teel tagastada.
 • Lepingust taganedes on pooled kohustatud tagastama üksteisele osutatud teenused. Kui tarbija on tellitud kauba juba vastu võtnud, on ta kohustatud selle tagastama originaalpakendis, tingimusel, et ta on tutvunud toote omadustega.
 • Tarbija on samuti kohustatud märkima taganemisavalduses kontaktandmed ja kontonumbri, millele müüja peab tasuma tellitud kauba eest makstava summa, välja arvatud juhul, kui ta on nõus raha isiklikult sisse nõudma. Müüja kohustub tasutud summa viivitamatult tagastama kohe pärast tellitud kauba tagastamist, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul. Tühistamisvorm, mis tuleb täita, on leitav alljärgnevalt:

 

Taganemisvormi, mis tuleb täita, leiate järgmisest LINKIST.

 • Kui tagastatud kaup on ebatäielik, kahjustatud või nähtavalt kasutatud väljaspool omaduste ja funktsionaalsuse kindlakstegemist, nõuab müüja ostjalt kulude ja tekitatud kahju hüvitamist kehtivate õigusaktide raames, st tarbija vastutab ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba sellisest töötlemisest, mis ületab kauba omaduste ja funktsionaalsuse kindlakstegemiseks vajalikku töötlemist.
 • Tarbija ei vastuta kauba väärtuse vähenemise eest, kui müüja ei ole täitnud kohustust teavitada tarbijat tema õigusest lepingust taganeda.
 • Kui tarbija soovib tellitud kaupa tagastada, kuid see on juba kahjustatud, kasutatud, osaliselt kulunud või ei vasta müüja poolt saadetud kaubale, ei ole see lepingust taganemine. Sellisel juhul võib müüja keelduda täitmisest , või kokkuleppel ostjaga nõuda selliselt tekkinud kahju, mida müüja on kohustatud tõendama, tarbija poolt tellitud kauba eest makstud summast või keelduda täitmisest.

LÕPPSÄTTED

 • Müüja jätab endale õiguse neid üldtingimusi muuta. Kohustus teatada käesolevate tingimuste muutmisest kirjalikult, on täidetud selle avaldamisega Müüja e-kaubanduse veebilehel.
 • Käesolevad üldtingimused jõustuvad Ostja suhtes müügilepingu sõlmimisel.
 • Tellimuse saatmisega kinnitab ostja, et ta on tutvunud käesolevate üldtingimustega ja nõustub nendega tervikuna.

 

SEADUSLIK AUTORIÕIGUSE KLAUSEL

 • Kõik HillVital s.r.o. veebisaidil avaldatud materjalid on kaitstud autoriõigusega. Veebisaidil mainitud tooted ja teenused, teave nende kohta ja nende kujutamine võivad olla kaitstud asjaomaste isikute muude õigustega. toodete, teenuste, firmade ja ettevõtete nimed ja nimetused võivad olla nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid.
 • Ettevõtte veebisaidi mis tahes osa (eelkõige müüdavate toodete kirjeldused ja illustratsioonid, ostukirjeldused ning kategoriseerimine ja parameetrid) ei tohi kopeerida elektrooniliselt või mehaaniliselt ja teha üldsusele kättesaadavaks ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata.